REMIR Elektro s.r.o.

Štúrova 267/31 922 10 Trebatice

Naše služby

Priemyselné objekty • aElektroinštalácie administratívnych budov, výrobných budov, výrobných hál, elektrické prípojky nízkeho aj vysokého napätia.
 • Kompenzácie jalových výkonov, bleskozvodové sústavy.
 • Montáž elektro rozvodov a zdrojov elektrickej energie pre technologické celky. 
 • Elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál.
 • Zabezpečíme od prípravnej fázy cez projektovú dokumentáciu, samostatnú realizáciu až po revízne správy, poprípade úradnú skúšku technickej inšpekcie.
 • Kompenzácia jalových výkonov v priemyselných celkoch.
 • Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch.
 • Bleskozvody aktívne, pasívne.

 

 

Služby pre obyvateľstvo

Služby pre obyvateľstvo
 • Elektrické prípojky k rodinným domom, elektroinštalácie rodinných domov, elektrické vykurovanie.
 • Projekčná činnosť.
 • Poradenská činnosť.
 • Elektroinštalačné práce.
 • Práce s montážnou plošinou.
 • Návrhy na úsporu el. energie.
 • Montáž bleskozvodov.
 • Riadiaca činnosť - elektro.
 • Vypracovanie cenových návrhov.

Rozvádzače

aaa

Prihlásenie